Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

The Spring in paintings

Spring Dance - Jules Scalbert (c 1851-1928)
Sir Lawrence Alma-Tadema, O.M., R.A.
1836 - 1912
BRITISH
A GREEK WOMAN

Pierre-Auguste Cot Springtime

Spring - Lawrence Alma-Tadema

6-love-in-spring-Hans-Zatzka

 Hans Zatzka, Springtime

J. W. Waterhouse,
Returning from the Spring- Painting by Winslow Homer
Spirit of Spring, Alphonse Maria Mucha
John Collier :: Spring
Allegory of Spring by Sandro Botticelli.
Ogata Gekko, Geisha in Springtime, 1890
Arnold Böcklin, Hymn to Spring
Carriera Rosalba, Spring, c. 1725
Country Spring Duvet Cover by Emile Vernon
Spring, Alphonse Maria Mucha
Spring by Jacques Joseph Tissot
Frédéric Soulacroix, Spring
Arthur John Elsley, The Joy of Spring
Ward Charles The Progress Of Spring

Φωτεινή Μουρατίδου-'Ανοιξη
Ανοιξη, Γυμνή Γυναίκα, Γεώργιος Ιακωβίδης
Γιάννης Τσαρούχης - Άνοιξη, 1970
Γερανιώτης Δημήτριος-Κόρη με Παπαρούνες, 1948

Ανοιξη, Γιώργος Σταθόπουλος

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...